İSLAM HAYATI

islam Hayatı

İSLAM HAYATI

İSLAM HAYATI

İnsan yaratılışının temel taşlarından biri olan inanma isteği, yüzyıllar boyunca her kültürün kendine özgü arayışlarının başında gelmektedir. Dünyayı var eden ve yaratılışı sağlayan ilahi inanışın etkisiyle yaşam, daha kolay sürdürülerek devam ettirilmektedir. Ahlak kuralları sayesinde toplumların huzurlu bir yaşam sürmesi mümkün olmaktadır. Tarih boyunca farklı din ve mezhep çeşitleri ile kişiler kendi inanç şekillerini belirlenmiştir. Bu sebeple dini inançlar yeryüzüne yayılarak birçok insanın din ile tanışması da sağlanmıştır. Zaman içerisinde değişime uğrayan bu yayılış, teknolojinin gelişme ile daha kolay olmaktadır. İnternet sayesinde anlık olarak ulaşılabilen kaynaklar ile bilgiye erişim mümkün olmaktadır. Sizler için online olarak hazırladığımız web sitemiz, İslam dini hakkında aradığınız konularda her kesime doğru ve güvenilir bilgileri sunmak için çalışmaktadır. Web adresimizi istediğiniz her an ziyaret ederek İslam’ın sonsuz güzelliklerine erişebilirsiniz. 

Doğum ile ölüm arasında insan yaşamını etkileyen din tercihleri, küçük yaşlardan itibaren alışkanlıkları ve tercihleri belirleyici bir unsurdur. Çocukların algı ve zihinlerindeki kolay öğrenme özelliği ile ahlak ve güzel davranışların öğretilmesi kolaylaşmaktadır. Sadece çocukların değil, tüm insanlığın öğrenip uygulayabileceği kurallara sahip olan İslam dini, güzel ahlakı öğütlemektedir. Din kurallarının ve emrettiklerinin en iyi şekilde öğrenilmesi ile verim alınarak düzenli bir yaşam kurulabilmektedir. Dini inanışların arasında dünya üzerinde en çok benimsenen din İslam dinidir. Kuran-ı Kerim ile detaylarının öğrenildiği İslam dini, insanları birleştirici ve ahlak çerçevesinde yaşamanın gerekliliğini öğretmektedir. Yüce Allah’ın tek olması ve insanların ölüm anı ile tekrar ona döndürülecek olması bu dinin benimsenmesinde etkili olmaktadır. Allah (c.c) sunduğu nimetlerin çeşitliliği ve sonsuzluğu ile de gönülden inanmak mümkündür. Ayrıca dua ederek yaşantısında daha emin adımlarla hareket etmek isteyen kişiler de Allah’ın affediciliği ve dualara yanıt vermesi sayesinde huzurlu ve kontrollü yaşama devam etmektedirler. Gün içerisinde edilen duaların, yaratıcı tarafından duyulduğunu bilmek güven vermektedir. Sıkıntıların ve yaşanan problemlerin en bunaltıcı olduğu zamanlarda Allah’a sığınmak iç dünyadaki huzurun anahtarı olmaktadır.

Yaratıcı arayışı içerisinde olan insanlar, nereden geldik? Bu dünyayı ve tüm canlıları kim yarattı? gibi soruları çözmek istediğinde, İslam dininin en iyi açıklayıcısı olan Kuran-ı Kerim’e yönelmektedir. Kuran-ı Kerim herkese dünya ve yaşam hakkında bilgi veren, yapılması veya yapılmaması gereken konuları en iyi şekilde açıklayan ilahi kitaptır. Yıllar öncesinde indirilmiş olmasına rağmen değişmeden ve içeriği bozulmadan korunan Kuran- ı Kerim sayesinde dini inanışların temelleri de atılmaktadır. Kuran-Kerim yeryüzüne indirilmesini, Allah’ın elçisi olan Peygamber efendimiz (sav) sağlamıştır. Peygamberler, İslam ve Kuran-ı Kerimden önce de dinleri anlatmakta görev almışlardır. İnsanlara dinin doğru bir şekilde tanıtılması sağlanarak gereklilikleri tamamlanmış, yaşam biçimleri bu yönde düzenlenmiştir. Peygamber sayesinde kişiler merak ettiği konular hakkında doğru bilgiye ulaşabilmişlerdir. Dünyadaki olumsuzluklara ve çözülemeyen problemlere getirilen öneriler sayesinde kişiler nasıl hareket etmesi gerektiğini de öğrenmişlerdir. Yeryüzündeki tüm insanlara müjdelenen İslam dini, kardeşliğin ve ahlakın simgesi olarak bizlere sunulmuştur. Barış içerisinde yaşamayı ve zulmü yasaklayan ayetleri ile mazlumların koruyup kollanması, yetim hakları gibi birçok konuda detaylı açıklamalar bulabilmek mümkündür. İslam dininin mucizelerini öğrenen toplumların bu dini seçerek yaşam biçimlerini din kurallarına göre şekillendirmektedir. Güzel ahlakın bir sonucu olarak çevreye duyarlı davranışlar sergilenmesi de İslam dininin yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

İçeriğinde bulunan ayetler ve surelerin Türkçeleştirilmesi ile anlaşılır hale gelen Kuran-ı Kerim, insanların aradığı ve merak ettiği her konu hakkında bilgiler içermektedir. Zulmü ve kötü davranışları yasaklayan İslam ile dünyadaki savaş ve kötülüklerin son bulması istenmektedir. Çevreye ve topluma yararlı bireyler yetiştirilmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi gibi konular da yine İslam’ın içeriği arasındadır. Yüce Allah’ın (c.c) insanlara emrettiği hususlar ve yaratılışının inceliklerini öğrenmek isteyen bireyler, Kuran-ı Kerimden yararlanabileceği gibi Hz. Peygamberin Hadis-i Şerifleri sayesinde de birçok konuda bilgi sahibi olmak mümkündür. Hadis, Peygamberin sözleri ve davranışları ile insani özelliklerin tümüne denilen isimdir. Hz. Peygamber’in çevresinde güvenilir olarak tanınması, insanlara en doğru biçimde sergilediği davranışları sayesinde İslam’ın hak dini olduğu çoğu kişi tarafından benimsenmiştir. Güzel ahlakın yüzyıllardan beri simgesi olan Peygamber ahlakının en iyi öğrenilme biçimi olan Hadisler, bir işte veya alınacak bir karar öncesinde de bizlere yol gösterici olma özelliği taşımaktadır. Zor zamanlarda hadislerin okunması ile feraha ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Gün içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlar, insan ilişkileri, ticaretin devam ettirilmesi gibi önemli konularda karşımıza çıkmakta olan hadisler ile daha sağlam adımların atılması mümkündür. Peygamberin çevresine karşı davranışları, aile hayatı, temizlik konusunda dikkat ettiği hususlar, ibadetlerin yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da hadisler sayesinde bizlere ulaşmaktadır. Sabrın ve sabredenlerin kazanacağı mükâfatlar, borçlu kimselerin ve darda olanların nasıl yol izlemeleri gerektiği gibi detaylı bilgiler yine hadisler aracılığıyla çözüme ulaşan konulardır. Allah’ın elçisi son peygamber, Hz. Muhammedin sözleri ve davranışlarının gün içerisinde ve tüm yaşantıda benimsenerek davranışları yansıtılması sayesinde onun gibi doğru ve ahlaklı yaşam sağlanabilir. Hadisler de günümüze kadar değişikliğe uğramadan saklanmış ve yüzyıllar boyunca korunarak bu güne ulaşmışlardır. Web sitemizde bulabileceğiniz hadis derlemelerimiz ile hadisler 40 hadis gibi en sevilen içeriklerimize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Peygamberler gibi yol gösterici ve hakikat hakkında ilim sahibi olan Evliyalar, yaşamın getirisi olan tecrübeleri insanlara aktarmaktadırlar. Evliya menkıbeleri, evliyalık mertebesine ulaşmış alimlerin kaleme aldığı önemli yazılara verilen addır. Yıllar içerisinde eskimeden süregelmiş bu yazılar, iyilik doğruluk ve dürüstlük gibi birçok konu hakkında yazılmış olabilir. İlgi çekici anlatım ile bu hususların tüm insanların kolay bir şekilde İslam’ı anlayarak yaşamın içerisinde bir parça olarak kullanmalarına imkân sağlamaktadır. Edebi anlatım yoluyla veya şiirsel anlatım ile açık ve anlaşılır olmak bu yazıların amaçları arasındadır. Web sitemizde sizler için araştırdığımız evliya menkıbelerini bulabilir, okuyarak içeriğindeki önemli hususlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.  

Günlük yaşantının bir parçası haline gelen internet kullanımı sayesinde, geçmişte ulaşılması zor olarak kabul edilen bilgi ve kaynaklara erişim kolaylığı sağlanmaktadır. Kitap arşivleri, ansiklopediler ve yazılan birçok kitaba ulaşım sayesinde merak edilenler hakkında doğru bilgi alınması mümkün olmaktadır. Ayrıca anlaşılması zor konuların cevapları hakkında bulunabilen kaynaklar, dini daha iyi anlamayı kolaylaştırmaktadır. Kuran-ı Kerim’in indirildiği zaman ve dil farklılıkları nedeniyle zaman zaman anlaşılması zor olabilmektedir. Bu nedenle özenle yapılmış çeviriler bizlerin ayet ve sureleri daha kolay idrak edebilmemize olanak verir. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken husus ise kaynakların güvenilir ve doğru olarak çevrilmiş olmasıdır. İnternetin zengin kaynakları her zaman doğru ve gerçeği yansıtmayan içerikleri sunabilmektedir. Sizler için özenle hazırladığımız web sitemizde, Hz. Peygamber (sav)’ın hadislerine kolaylıkla erişebilir, ayetler ve hadisi kudsiler hakkında detaylı araştırma yapabilirsiniz. Güvenilir kaynaklardan derlediğimiz İslami bilgiler ile merak ettiğiniz konular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Hadislerin içeriğindeki mucize anahtarlara ulaşabilir, yaşamın her alanında kullanarak İslam dinine uygun bir yaşam sürdürebilirsiniz.