HADİSLER VE AÇIKLAMALARI

hadis açıklamaları

HADİSLER VE AÇIKLAMALARI

HADİSLER

Hadis kitabını hemen hemen herkes eline alıp incelemiş ve kaynağının ne olduğunu merak etmiştir. Hadisler ayetler gibi doğrudan olarak kuranın insanoğluna buyurduğu emirleri sıralama yapmayıp, tamamıyla ne gibi hususlarda nelere nasıl davranmanız gerekti konularında Kuran-ı Kerim’e ek kaynak olarak peygamberler tarafından yazılan veya Allah ile peygamberler arasında oluşturulan bilgi aktarımından ortaya çıkan önemli bilgilerin toplamıdır. Hadislerin gerçekliği ve yorumlanmaya açık oluşu Kuran gibi keskin yargıları meydana getirmediğinden kaynaklanmaktadır.

Fakat hadislere uyulması sünnet olduğundan İslam dininde Kuran’dan sonra faydalanılması gereken en önemli bilgi kaynağı olarak 2. Sırada yer almaktadır. Kuranın farz koştuğu ve emir buyurduğu durumlar hadisler de sünnet olarak sunulmakta ve İslam dininde uyulduğunda sevap kazandıracak önemli hususlar olduğunun da altı çizilmektedir. Uyulması zorunlu koşulmasa da uyulduğunda sevap kazanılabilecek ve doğru yol gösterici olarak geçmişten günümüze kadar süre gelen dönemde etkisini yitirmeden karşımıza gelen hadislerin en önemli özelliklerinden biri doğru kaynaklardan öğrenildiğinde Kuran’a en büyük destekleyicilerden biri olması özelliğindedir.

Hadisler 40 hadis ileri gelen evliya ve ilim adamlarının öncü olduğu yine peygamberlerin önemli sözlerinden oluşan deyim ve bilgilerin yer aldığı önemli kaynaklar arasında gösterilmektedir. Kuran geride bıraktığımız yüzyıllar boyunca birçok değişim geçirse de içeriği anlam bütünlüğünü kaybetmeden günümüze kadar ulaşması mümkün olmuştur. Kuran-ın yol gösterici olması özelliği insan yaşamını da aynı doğrultuda şekillenmesini sağlayarak ne tür bir hayat sürmemiz gerektiği ve gelecek nesillere nasıl hayatlar bırakmamız gerekliliği konusunda bizlere önemli bilgileri de beraberinde getirmektedir. Yaradan ile peygamber arasında oluşan bağ herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Zira bahşedilen bu görev onlara sonradan kazanımları ile veya başarıları ile değil Allah tarafından sunulan en önemli varlık olma özelliğidir.

Peygamberler Allah’ın elçisi olması özelliği ile kulları ile yaradan arasında köprü görevi üstlenerek tüm bilgilerin doğru ve anlamlı bir şekilde anlatılması için önemli çaba sarf eden önemli kişiliklerdir. Allah’u Teâlâ’nın peygambere aktarmış olduğu buyruk ve yasakların yorumlanmalara müsaade edilmeden veya edilerek aktarılma biçimleri mevcuttur. Zira kendi cümleleriyle emiri veya yasakları bağlı bulunduğu dine inanıcı gereği aktarma hükümlülüğü bulunan peygamberler kendi cümlelerini katarak aktardığı bir yöntemde mevcuttur. İşte bu durumun adına hadisi kudsiler denilmektedir. Hadislerin en önemli ve belirgin özelliklerin başında ispatının bir peygamber vasıtasıyla Allah’ın kullarına oluşturulmasıdır. Vahiy yoluyla aktarılan bu bilgiler son peygamber ve Müslüman aleminin Allah’ın elçisi ve kulu olarak kabul ettiği peygamber Hz. Muhammed (Sav) ile son bulmuş ve sonrasında başka bir peygamber olmadığından alimler ve evliyaların verdiği önemli bilgiler ve çıkarımlar ile şekillenmeler devam etmiştir. Bazı hadisler birçok yoruma ve anlamaya gebe olduğundan mezhep ayrılıklarının temel hususlarından biri olmaya başlamıştır. Hadislerin bu durumu çeşitli alimler tarafından yorumlanarak insanların inanma ve değerlendirme konusunda taraf seçimleri de oraya çıkmaktadır. Günümüzde Hanefi ve Şafii gibi birçok mezhebin neden aynı din olduğu halde farklı mezheplerle süre geldiğinin önemli kanıtlarından biri de hadislerin günümüze kadar ulaştığı doğru veya hatalı bilgiden kaynaklanmaktadır. Dinler arasında olduğu gibi aynı din mensupları da birçok noktada fikir ve görüş ayrılıkları ile ters düşebilmektedirler. Eskiden olduğu gibi günümüzde de dinin gerçekleştirilme biçimlerinde ki farklılıkların en temel unsurlarından biri tamamıyla insan oğlunun kendi yorumlamalarından dolayı meydana gelmektedir.

Dini kendi çizgisinde yorumlamayı seçen din alimleri ve evliyalar bu durumda öncü sorumluların başında gelmektedir. Evliyaların bu hususta bağlı bulundukları topluluğa kendi güçlerini ispatlamak adına hatalı bilgileri halklarıyla paylaşmaları bu bilgilerin ileri ki kuşaklara aktarımı konusunda ileri görüşlülükleri olmadığından dolayı çeşitli zararlara yol açmıştır. Fakat sayılı olarak gösterilen mezheplerin önde gelen alimleri tamamıyla bu işe gönülden bağlandıkları için rant veya çeşitli göze girme durumlarının yanı sıra tamamıyla ilahi aşkları sayesinde nadir de olsa hadislerin ve ayetlerin yorumlanmalarını günümüzde kadar aktarımlarını gerçekleştirmişlerdir. Evlıya menkıbeleri bunlar arasında en önemli kaynaklardan biridir. Bu bilgilerin doğruluğu ve ispatı araştırılarak kanıtlar yoluyla insanlığa sunulan ve tamamıyla Kur’an-ı Kerim çizgisinde ilerleyen önemli belgelerdir. Evliya Menkıbeleri oluşumu itibarıyla Ulu alimlerin din konusunda ki engin bilgileri sayesinde ileri görüşlülüklerini de işin içerisine katarak doğru ve gerçekçi bilgi kaynağı ile müritlerine bu durumları aktarmaları önemli hususlardan biridir. Din günümüze dek çeşitli değişimlere ve karşıtlıklara maruz kalarak değişim gösterebilen fakat kaynakları dolayısıyla özünden kopmayan önemli bir durumdur.

Günümüz de hayatını sürdüren çoğu insanın inandığı veya saygı duyduğu inançları olduğu gibi bu yolda günlük ve düzenli vazifelerini yerine getirme hususunda önemli dikkatleri de üzerlerine toplamaktadırlar. İslam dini yeryüzünde halen var olan dinler arasında en çok inananı olan ve büyük bir kitleyi de beraberinde oluşturan en önemli dindir. İslam dininde Allah’ın kulu ve elçisi olarak kabul edilen Hz. Muhammed (sav) günümüze kadar gelen birçok hadiste öncülük ederek Müslümanların İslam dini ile tanışmasını hem kolaylaştırmış hem de başımıza gelecek zorluklarla ne gibi mücadele yöntemleri ile adım atacağımızı yol gösterici açıklamalarıyla açıkça belirtmiştir. Kuran okuma konusunda zorlanan veya okuduğu halde anlam kargaşası içerisinde istediği yanıta ulaşamayan kişilerin hadislerden ek bilgi olarak faydalanıp nasıl bir tutum içerisinde bununla mücadele edecekleri konusunda sünnet olarak nitelendirilen veriler ile bilginin asıl kaynağını destekleyici yanıtları beraberinde bulabilirsiniz. Hadisleri okumak, anlamak ve değerlendirmek için öncelikli olarak iyi bir kaynaktan hadisler ile ilgili kitabınızı temin ederek okumaya başlayabilirsiniz.

Anlamadığınız noktada sizlere de açıklayıcı olması ile özgür içerik kaynağı olan hadis kitapları uygulanması manasıyla sünnet olması okumak ve anlamak gereken önemli sözler olduğunu bizlere bir kez daha vurgulamaktadır. Hadis kitaplarında yazan çeşitli bilgilerin peygamber tarafından yazıldığı veya peygambere Allah tarafından aktarılan bilgilerde değişime uğramadan aynı şekilde aktarıldığı hususları ön planda tutularak bu tür kitapların okunması gerçekleştirilmektedir. Tamamıyla kesin yargı da olmayım okunması veya uyulması farz koşulmayan hadis kitaplarında geçen her bir kelime ve cümle insanoğlunun İslam dinini yaşamasında önemli bir kılavuz olduğunu belirtebiliriz.

Herhangi bir güncel olayda yapmamız gereken veya durum karşısında koymamız gereken birçok tavrın cevabını sünnetler sayesinde ulaşabiliriz. Namaz esnasında kılınan farz ve sünnetler ile hadislerin dinin ne kadar önemli noktasında olduğunu gözler önüne sermektedir. Yapılması ve uyulması sünnet olan birçok durum ile ilgili daha öncesinde Peygamberler ve alimler tarafından kesinlikle yazılmış bir cümle ya da konu var mı yok mu araştırılması önerilen durumlar arasındadır. Zira her yanıtı kaynağından öğrendiğimiz gibi dini de Allah’ın elçisi olarak nitelendirilen kişilerin ağzından çıkan kelimelerden faydalanarak uymamız gereken bilgi haznemize eklemek önemli görevlerimizden biri olsa gerek. Güncel olarak hadis bilgilerine internet üzerinden sitemiz ziyaret edilerek, çarpıtılmadan doğru bilgi ile hadislerin sizlerin hizmetinize sunularak ücretsiz bilgi kaynağı olarak faydalanılması ilke edinilmiştir. Sizde öğrenmek istediğiniz husus ile ilgili bir hadis hakkında web sitemiz üzerinden araştırma yaparak bilgi kaynağına ulaşım gerçekleştirebilirsiniz.